Hva er en løsningssamtale?

Vi bruker 10-15 minutter på telefon hvor vi går gjennom din sak og avgjør om vi kan hjelpe deg

Hvem bør benytte seg av en løsningssamtale?

Alle som har økonomiske utfordringer de ikke finner ut av og har mulighet for å stille eiendom som sikkerhet.

Jeg har prøvd mange andre løsninger og har ikke tro på at dere kan hjelpe?

Det er grunnen til at vi bruker litt tid på telefon før vi tar saken videre. Tid spart for deg og oss.

Hvor lang tid tar det?

Mellom 5 og 10 minutter

Hva må jeg har klart til samtalen?

Du bør ha kontroll på husholdningens inntekt, gjeld og verdi på eiendommer. Dette trenger ikke være 100% nøyaktig i første samtale da vi i en videre prosess vil hente inn alle tall.

Book gratis løsningssamtale nå